images/logofinal.png

وزیر امور زنان افغانستان؛ زنان افغان توسط مردان خانواده معتاد می‌شوند

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
زیر سرويس: سرویس اصلی
دسته: اخبار روز
بازدید: 70

 به گفته وزیر امور زنان افغانستان، ۴۵ درصد از زنان معتاد در این کشور، توسط مردان خانواده به اعتیاد کشیده شده اند.

«دلبر نظری» معتقد است زنان معتاد به مواد مخدر، عامل مهم ازهم گسیختگی فضای خانواده در افغانستان هستند.

بر اساس آمارهای رسمی، نزدیک به یک میلیون زن در افغانستان به مواد مخدر اعتیاد دارند.

وزارت امور زنان افغانستان و نهادهای وابسته به آن در سراسر استانهای این کشور، در همکاری با نهادهای مرتبط، در آگاهی بخشی به زنان در باره مضرات مواد مخدر پیشقدم شده اند.

برگزاری همایش و کلاس های مشاوره از اهم اقدامات وزارت زنان افغانستان برای کاستن از شمار بانوان معتاد در این کشور است.

آنان معتقدند که هر زن ستون خانواده است و با اعتیاد او کانون خانواده فرو می پاشد.

یک تحقیق میدانی در افغانستان نشان داده است که اعتیاد در صدر مهمترین عامل خشونت در خانواده ها است.


منبع: ایرنا 98.04.12