images/logofinal.png

مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیاز به همکاری بین المللی دارد

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
زیر سرويس: سرویس اصلی
دسته: ترجمه
بازدید: 287


نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد گفت : مبارزه با مواد مخدر نیاز به همکاری های بین المللی و منطقه ای دارد .

توفیق مرشدلی، روز جمعه و در پایان پنجاه و سومین اجلاس کمیسیون فرعی سازمان ملل متحد با موضوع مقابله با قاچاق مواد مخدر درخاور میانه و آسیای مرکزی در باکو در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در سال های اخیر روش های جدید در قاچاق و تجارت مواد مخدر و روانگران از جمله تجارت این مواد از طریق شبکه های الکترونیکی مشاهده می شود که این هم مشکلات جدیدی در این زمینه ایجاد کرده است .


وی افزود: این مشکل محدود به یک کشور نیست، بلکه کل کشورهای منطقه و دنیا با این معضل روبرو هستند، بنابر این در اجلاس باکو مسائل مربوط به تجارت الکترونیکی مواد مخدر بررسی شد .


نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد اظهار داشت : پنجاه و سومین اجلاس کمیسیون فرعی سازمان ملل متحد با هدف مقابله با قاچاق مواد مخدر درخاور میانه و آسیای مرکزی در باکو شامل چهار محور اساسی بود که هیات جمهوری اسلامی ایران در بررسی این محورها بصورت فعال حضور داشت.


مرشدلی افزود: یکی از محورهای عمده شامل افزایش کمک نهادهای بین المللی به افغانستان و کشورهای همسایه آن در امور مبارزه با قاچاق مواد مخدر بود که این موضوع از سوی جمهوری اسلامی ایران مطرح شد و مورد استقبال کشورهای حاضر قرار گرفت و در دستور کار اجلاس نیز بود.


وی تاکید کرد که در شرایط فعلی معضل قاچاق مواد مخدر ، همکاری های بین المللی و منطقه ای را ایجاب می کند و این همکاری از اهمیت خاصی برخوردار است.


وی در ادامه سخنان خود افزود: در مبارزه با قاچاق مواد مخدر بازداشت افراد فعال در کشت و پرورش و انتقال این مواد کافی نیست و باید برای شناسایی منابع مالی و درآمد های که قاچاقچیان از فروش این مواد به دست می آوردند اقدامات لازم انجام شود.


نماینده سازمان متحد گفت: حاضران اجلاس باکو این مساله را بررسی و بر ضرورت تدوین برنامه آتی در این زمینه تاکید و همچنین در مورد همکاری و تلاش مشترک برای مقابله با قاچاق مواد مخدر توافق کردند .


پنجاه و سومین اجلاس کمیسیون فرعی سازمان ملل متحد با هدف مقابله با قاچاق مواد مخدر درخاور میانه و آسیای مرکزی 19 نوامبر ( برابر 28 آبان ماه ) آغاز و با حضور نمایندگان سازمان ملل متحد و 27 کشور منطقه از جمله یک هیات سه نفری از نمایندگان جمهوری اسلامی ایران به مدت پنج رو زدر باکو ادامه یافت .


منبع: ایرنا 97.09.02